ซีรี่ส์ฝรั่ง

24 Hour (Season 1) (พากย์ไทย) 3
24 Hour (season 2) (พากย์ไทย) 3
24 Hour (Season 3) (พากย์ไทย) 3
24 Hour (Season 4) (พากย์ไทย) 3
24 Hour (Season 5) (พากย์ไทย) 3
24 Hour (Season 6) (พากย์ไทย) 4
24 Hour (Season 7) (พากย์ไทย) 3
25 Hour (Season 8) (พากย์ไทย) 3
90210 (Season 1) (Sub ไทย) 6
90210 (Season 2) (Sub ไทย) 6
Alias (Season 1) (Sub ไทย) 6
Alias (Season 2) (Sub ไทย) 6
Alias (Season 3) (Sub ไทย) 6
Alias (Season 4) (Sub ไทย) 6
Alias (Season 5) (Sub ไทย) 4
Ally Mcbeal (Season 1) (Sub ไทย) 6
Ally Mcbeal (Season 2) (Sub ไทย) 12
Ally Mcbeal (Season 3) (Sub ไทย) 12
Angle (Season 1) (พากย์ไทย) 3
Angle (Season 2) (พากย์ไทย) 3
Angle (Season 3) (พากย์ไทย) 3
Angle (Season 4) (พากย์ไทย) 3
Angle (Season 5) (พากย์ไทย) 3
Bones (Season 1) (Sub ไทย) 8
Bones (Season 2) (Sub ไทย) 6
Bones (Season 3) (Sub ไทย) 4
Bones (Season 4) (Sub ไทย) 6
Bones (Season 5) (Sub ไทย) 11
Buffy the Vampire Slayer (Season 1) (พากย์ไทย) 2
Buffy the Vampire Slayer (Season 2) (พากย์ไทย) 3
Buffy the Vampire Slayer (Season 3) (พากย์ไทย) 3
Buffy the Vampire Slayer (Season 4) (พากย์ไทย) 3
Buffy the Vampire Slayer (Season 5) (พากย์ไทย) 3
Buffy the Vampire Slayer (Season 6) (พากย์ไทย) 3
Buffy the Vampire Slayer (Season 7) (พากย์ไทย) 3
Chuck (Season 1) (พากย์ไทย) 2
Chuck (Season 2) (พากย์ไทย) 3
Criminal Mind (Season 1) (Sub ไทย) 6
Criminal Mind (Season 2) (Sub ไทย) 6
Criminal Mind (Season 3) (Sub ไทย) 5
Criminal Mind (Season 4) (Sub ไทย) 7
Criminal Mind (Season 5) (Sub ไทย) 12
Criminal Mind (Season 6) (Sub ไทย) 12
CSI Miami (Season 1) (2 ภาษา) 6
CSI Miami (Season 2) (2 ภาษา) 6
CSI Miami (Season 3) (2 ภาษา) 6
CSI Miami (Season 4) (2 ภาษา) 7
CSI Miami (Season 5) (2 ภาษา) 6
CSI Miami (Season 6) (2 ภาษา) 6
CSI Miami (Season 7) (2 ภาษา) 7
CSI Miami (Season 8) (2 ภาษา) 7
CSI NewYork (Season 1) (2 ภาษา) 6
CSI NewYork (Season 2) (2 ภาษา) 6
CSI NewYork (Season 3) (2 ภาษา) 6
CSI NewYork (Season 4) (2 ภาษา) 6
CSI NewYork (Season 5) (2 ภาษา) 7
CSI NewYork (Season 6) (2 ภาษา) 7
CSI Vegas (Season 1) (2 ภาษา) 6
CSI Vegas (Season 2) (2 ภาษา) 6
CSI Vegas (Season 3) (2 ภาษา) 6
CSI Vegas (Season 4) (2 ภาษา) 6
CSI Vegas (Season 5) (2 ภาษา) 7
CSI Vegas (Season 6) (2 ภาษา) 7
CSI Vegas (Season 7) (2 ภาษา) 6
CSI Vegas (Season 8) (2 ภาษา) 5
CSI Vegas (Season 9) (2 ภาษา) 7
CSI Vegas (Season 10) (2 ภาษา) 7
Dark Angel (Season 1) (พากย์ไทย) 3
Dark Angel (Season 2) (พากย์ไทย) 2
Dead Like Me (Season 1) (Sub ไทย) 3
Dead Like Me (Season 2) (Sub ไทย) 4
Deperate Housewives (Season 1) (Sub ไทย) 6
Deperate Housewives (Season 2) (Sub ไทย) 6
Deperate Housewives (Season 3) (Sub ไทย) 6
Deperate Housewives (Season 4) (Sub ไทย) 5
Deperate Housewives (Season 5) (Sub ไทย) 7
Deperate Housewives (Season 6) (Sub ไทย) 12
Deperate Housewives (Season 7) (Sub ไทย) 11
Dexter (Season 1) (Sub ไทย) 6
Dexter (Season 2) (Sub ไทย) 6
Dexter (Season 3) (Sub ไทย) 5
Dexter (Season 4) (Sub ไทย) 6
Dexter (Season 5) (Sub ไทย) 6
Dr. Who (Season 1) (Sub ไทย) 5
Dr. Who (Season 1) (2 ภาษา) 2
Dr. Who (Season 2) (2 ภาษา) 4
Dr. Who (Season 3) (2 ภาษา) 4
Dr. Who (Season 4) (2 ภาษา) 4
Dr. Who Special (2 ภาษา) 1
Friend (Sub ไทย) 15
Fringe (Season 1) (Sub ไทย) 7
Fringe (Season 2) (Sub ไทย) 12
Fringe (Season 3) (Sub ไทย) 11
Fringe (Season 1) (พากย์ไทย) 3
Ghost Whisperer (Season 1) (Sub ไทย) 6
Ghost Whisperer (Season 2) (Sub ไทย) 6
Ghost Whisperer (Season 3) (Sub ไทย) 5
Ghost Whisperer (Season 4) (Sub ไทย) 12
Ghost Whisperer (Season 5) (Sub ไทย) 11
Gossip Girl (Season 1) (Sub ไทย) 5
Gossip Girl (Season 2) (Sub ไทย) 13
Gossip Girl (Season 3) (Sub ไทย) 11
Gossip Girl (Season 4) (Sub ไทย) 11
Gossip Girl (Season 1) (พากย์ไทย) 2
Grey’s Anatomy (Season 1) (Sub ไทย) 4
Grey’s Anatomy (Season 2) (Sub ไทย) 6
Grey’s Anatomy (Season 3) (Sub ไทย) 7
Grey’s Anatomy (Season 4) (Sub ไทย) 4
Grey’s Anatomy (Season 5) (Sub ไทย) 9
Grey’s Anatomy (Season 6) (Sub ไทย) 12
Heroes (Season 1) (2 ภาษา) 6
Heroes (Season 2) (2 ภาษา) 4
Heroes (Season 3) (2 ภาษา) 6
Heroes (Season 4) (2 ภาษา) 5
Heroes (Season 3) (Sub ไทย) 7
Heroes (Season 4) (Sub ไทย) 10
House M.D. (Season 1) (Sub ไทย) 11
House M.D. (Season 2) (Sub ไทย) 12
House M.D. (Season 3) (Sub ไทย) 12
House M.D. (Season 4) (Sub ไทย) 9
House M.D. (Season 5) (Sub ไทย) 6
House M.D. (Season 6) (Sub ไทย) 11
Hustel (Season 1) (Sub ไทย) 2
Hustel (Season 2) (Sub ไทย) 2
Hustel (Season 3) (Sub ไทย) 2
Hustel (Season 4) (Sub ไทย) 2
Hustel (Season 5) (Sub ไทย) 2
Journeyman (Season 1) (Sub ไทย) 6
Kyle XY (Season 1) (Sub ไทย) 3
Kyle XY (Season 2) (Sub ไทย) 4
Kyle XY (Season 2.5) (Sub ไทย) 3
Kyle XY (Season 3) (Sub ไทย) 5
L World (Season 1) (Sub ไทย) 7
L World (Season 2) (Sub ไทย) 7
L World (Season 3) (Sub ไทย) 7
L World (Season 4) (Sub ไทย) 7
L World (Season 5) (Sub ไทย) 6
Lipstick Jungle (Season 1) (Sub ไทย) 4
Lipstick Jungle (Season 2) (Sub ไทย) 3
Lost (Season 1) (Sub ไทย) 7
Lost (Season 2) (Sub ไทย) 6
Lost (Season 3) (Sub ไทย) 6
Lost (Season 4) (Sub ไทย) 6
Lost (Season 5) (Sub ไทย) 6
Lost (Season 6) (Sub ไทย) 10
Moonlight (Season 1) (Sub ไทย) 4
Moonlight (Season 1) (พากย์ไทย) 2
Mutant X (Season 1) (2 ภาษา) 6
Mutant X (Season 2) (2 ภาษา) 6
NCIS (Season 1) (Sub ไทย) 6
NCIS (Season 2) (Sub ไทย) 6
NCIS (Season 3) (Sub ไทย) 12
NCIS (Season 4) (Sub ไทย) 8
NCIS (Season 5) (Sub ไทย) 9
NCIS (Season 6) (Sub ไทย) 12
Numb3rs (Season 1) (Sub ไทย) 8
Numb3rs (Season 2) (Sub ไทย) 6
Numb3rs (Season 3) (Sub ไทย) 6
Numb3rs (Season 4) (Sub ไทย) 5
OZ (Season 1) (Sub ไทย) 3
OZ (Season 2) (Sub ไทย) 3
OZ (Season 3) (Sub ไทย) 3
OZ (Season 4) (Sub ไทย) 6
OZ (Season 5) (Sub ไทย) 3
Prison Break (Season 1) (Sub ไทย) 6
Prison Break (Season 2) (Sub ไทย) 6
Prison Break (Season 3) (Sub ไทย) 5
Prison Break (Season 4) (Sub ไทย) 11
Prison Break (The Final Break) (Sub ไทย) 1
Prison Break (Season 1) (พากย์ไทย) 3
Prison Break (Season 2) (พากย์ไทย) 3
Prison Break (Season 3) (พากย์ไทย) 3
Prison Break (Season 4 + The Final Break) (พากย์ไทย) 3
Queer as Folk (Season 1) (Sub ไทย) 8
Queer as Folk (Season 2) (Sub ไทย) 8
Queer as Folk (Season 3) (Sub ไทย) 5
Queer as Folk (Season 4) (Sub ไทย) 5
Queer as Folk (Season 5) (Sub ไทย) 5
Robin Hood (Season 1) (2 ภาษา) 4
Robin Hood (Season 2) (2 ภาษา) 4
Robin Hood (Season 3) (2 ภาษา) 4
Rome (Season 1) (Sub ไทย) 6
Rome (Season 2) (Sub ไทย) 5
Roswell (Season 1) (2 ภาษา) 6
Roswell (Season 2) (2 ภาษา) 6
Roswell (Season 3) (2 ภาษา) 5
Sanctuary (Season 1) (Sub ไทย) 7
Sanctuary (Season 2) (Sub ไทย) 7
Sex and the City (Season 1) (Sub ไทย) 4
Sex and the City (Season 2) (Sub ไทย) 6
Sex and the City (Season 3) (Sub ไทย) 6
Sex and the City (Season 4) (Sub ไทย) 6
Sex and the City (Season 5) (Sub ไทย) 4
Sex and the City (Season 6) (Sub ไทย) 5
She is Spies (Season 1) (พากย์ไทย) 2
Sherlock Holmes (พากย์ไทย) 3
Skin (Season 1) (Sub ไทย) 3
Skin (Season 2) (Sub ไทย) 3
Skin (Season 3) (Sub ไทย) 3
Small Ville (Season 1) (พากย์ไทย) 3
Small Ville (Season 2) (พากย์ไทย) 3
Small Ville (Season 3) (พากย์ไทย) 3
Small Ville (Season 4) (พากย์ไทย) 3
Small Ville (Season 5) (พากย์ไทย) 3
Small Ville (Season 6) (พากย์ไทย) 3
Small Ville (Season 7) (พากย์ไทย) 2
Small Ville (Season 8) (พากย์ไทย) 3
South of Nowhere (Season 1) (Sub ไทย) 6 ** แนวเลสเบี้ยน
South of Nowhere (Season 2) (Sub ไทย) 6
South of Nowhere (Season 3) (Sub ไทย) 8
Spook (Season 1) (2 ภาษา) 3
Spook (Season 2) (2 ภาษา) 3
Spook (Season 3) (2 ภาษา) 3
Stargate SG-1 (Season 1) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 10) (Sub ไทย) 5
Stargate SG-1 (Season 2) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 3) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 4) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 5) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 6) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 7) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 8) (Sub ไทย) 10
Stargate SG-1 (Season 9) (Sub ไทย) 10
Super Natural (Season 1) (Sub ไทย) 6
Super Natural (Season 2) (Sub ไทย) 6
Super Natural (Season 3) (Sub ไทย) 5
Super Natural (Season 4) (Sub ไทย) 11
Super Natural (Season 5) (Sub ไทย) 11
Super Natural (Season 6) (Sub ไทย) 11
Super Natural (Season 1) (พากย์ไทย) 3
Super Natural (Season 2) (พากย์ไทย) 2
Super Natural (Season 3) (พากย์ไทย) 2
Super Natural (Season 4) (พากย์ไทย) 2
Super Natural (Season 5) (พากย์ไทย) 3
Tales From the Crypt (Season 1) (Sub ไทย) 3
Tales From the Crypt (Season 2) (Sub ไทย) 7
Tales From the Crypt (Season 3) (Sub ไทย) 5
Tales From the Crypt (Season 4) (Sub ไทย) 4
Terminator : The Sarah Connor Chronicles (Season 1) (พากย์ไทย) 2
Terminator : The Sarah Connor Chronicles (Season 2) (พากย์ไทย) 3
The 4400 (Season 1) (Sub ไทย) 3
The 4400 (Season 2) (Sub ไทย) 8
The 4400 (Season 3) (Sub ไทย) 8
The 4400 (Season 4) (Sub ไทย) 4
The Unit (Season 1) (Sub ไทย) 7
The Unit (Season 2) (Sub ไทย) 12
The Vampire Diaries (Season 1) (Sub ไทย) 5
The Vampire Diaries (Season 2) (Sub ไทย) 11
Trauma (Season 1) (Sub ไทย) 9
True Blood (Season 1) (Sub ไทย) 6
True Blood (Season 2) (Sub ไทย) 6
True Blood (Season 3) (Sub ไทย) 6
Twilight (Sub ไทย) 9
Ugly Betty (Season 1) (Sub ไทย) 6
Ugly Betty (Season 2) (Sub ไทย) 5
Ugly Betty (Season 3) (Sub ไทย) 6
Ugly Betty (Season 4) (Sub ไทย) 10
X – File (Season 1) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 2) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 3) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 4) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 5) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 6) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 7) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 8) (พากย์ไทย) 3
X – File (Season 9) (พากย์ไทย) 3

ซีรี่ส์อินเดีย
รามเกียรติ์ 4
ตีรมูรติ 8
พระศิวะ 13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s